2019
Lip
0

Odszkodowanie za zawyżone ceny ciężarówek – bezpłatne dołączenie do pozwu do września 2019 r.

Komisja Europejska stwierdziła uczestnictwo producentów ciężarówek Daimler/Mercedes-Benz, Volvo/Renault, Iveco, MAN, DAF i Scania w kartelu poprzez nielegalne porozumienia cenowe. W związku z zawyżanymi przez producentów cenami można domagać się zapłaty odszkodowania. Negatywnymi efektami działania kartelu dotknięci są ci, którzy w latach 1997 — 2016...

Read More

2019
Maj
0

Wniosek o zwrot niektórych nieruchomości do lipca 2020 r.

Nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami, która weszła w życie dnia 14 maja 2019 r., wprowadzono 20-letni termin na złożenie wniosku o zwrot wywłaszczonej nieruchomości albo jej części, jeżeli stała się zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu. Termin biegnie od dnia, w którym...

Read More

2018
Sty
0

Możliwy zwrot podatku od nieruchomości dla przedsiębiorcy

Wysokość podatku od nieruchomości dla gruntów, budynków lub budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jest zwykle wielokrotnie wyższa w porównaniu z innymi nieruchomościami. Zgodnie z dotychczas przeważającą interpretacją przepisów wystarczającą przesłanką zakwalifikowania gruntu, budynku lub budowli do kategorii gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej...

Read More

2017
Lis
0

Sprawdź, czy opłata za postój pojazdu była legalna

Opłatę za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania pobiera się od korzystającego z drogi publicznej wyłącznie za postój w odpowiednio wyznaczonym do tego miejscu – tak brzmi uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 października 2017 r. Wiąże ona wszystkie...

Read More

2015
Lis
0

Dlaczego warto korzystać z pomocy prawnej

Kiedy zaczynamy jakąkolwiek formalną procedurę prawną, szczególnie sądową lub administracyjną (urzędową), warto od razu skorzystać z porady prawnej, aby uzyskać wiedzę, jak taka procedura będzie wyglądała, jakie są możliwości działania i na jakie kwestie trzeba zwrócić uwagę, aby uniknąć ewentualnych błędów. Dzięki takiemu ogólnemu...

Read More