Wysokość podatku od nieruchomości dla gruntów, budynków lub budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej jest zwykle wielokrotnie wyższa w porównaniu z innymi nieruchomościami. Zgodnie z dotychczas przeważającą interpretacją przepisów wystarczającą przesłanką zakwalifikowania gruntu, budynku lub budowli do kategorii gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej...

Read More