Opłatę za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania pobiera się od korzystającego z drogi publicznej wyłącznie za postój w odpowiednio wyznaczonym do tego miejscu – tak brzmi uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 października 2017 r. Wiąże ona wszystkie...

Read More