Nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami, która weszła w życie dnia 14 maja 2019 r., wprowadzono 20-letni termin na złożenie wniosku o zwrot wywłaszczonej nieruchomości albo jej części, jeżeli stała się zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu. Termin biegnie od dnia, w którym...

Read More