Kiedy zaczynamy jakąkolwiek formalną procedurę prawną, szczególnie sądową lub administracyjną (urzędową), warto od razu skorzystać z porady prawnej, aby uzyskać wiedzę, jak taka procedura będzie wyglądała, jakie są możliwości działania i na jakie kwestie trzeba zwrócić uwagę, aby uniknąć ewentualnych błędów. Dzięki takiemu ogólnemu rozeznaniu można lepiej poprowadzić swoją sprawę, wybrać najkorzystniejszą drogę. Niejednokrotnie jest tak, że skutków złych decyzji lub zaniechań, które miały miejsce na samym początku, nie da się już odwrócić albo jest to czasochłonne, obarczone dużym ryzykiem niepowodzenia lub kosztuje wiele stresu. Również odkładanie działań na później powoduje często większe skomplikowanie sytuacji, zwłaszcza w sprawach o dalekosiężnych skutkach, dotyczących np. spadku. Z kolei dobre nawyki, jak np. uzyskiwanie potwierdzenia złożenia każdego dokumentu w różnego rodzaju instytucjach, ułatwiają sprawę. Nie wyrzucajmy pochopnie nawet starych dokumentów, często przydają się w przyszłości, przykładowo w sprawach o zasiedzenie.

Z pomocy prawnej warto też skorzystać, kiedy podejmujemy długoterminowe zobowiązania, np. zawieramy jakąś umowę. Zwykle lepiej wstrzymać się z szybkim podpisywaniem dokumentów i skonsultować się z kimś, kto spojrzy chłodnym okiem. Profesjonalne przeanalizowanie dokumentów może pozwolić na bardziej precyzyjne sformułowanie zapisów w umowie oraz na uniknięcie przedłużających się wątpliwości interpretacyjnych i wynikających z tego sporów. Niejednokrotnie nawet z pozoru mało istotny szczegół ma poważne konsekwencje prawne, dlatego należy uważać zwłaszcza przy sprawach dotyczących rzeczy o dużej wartości, np. nieruchomości.

Uzyskana pomoc prawna czasami może wprost przekładać się na uzyskane lub zaoszczędzone pieniądze poprzez korzyści podatkowe. Ten sam cel często możemy uzyskać na różne sposoby, które mają zróżnicowane podatkowo konsekwencje. Różnice bywają kolosalne. Również w przypadku, kiedy mamy do wyboru różne formy opodatkowania, warto od razu zastanowić się nad najkorzystniejszą opcją.

Pamiętajmy też o swoich prawach w życiu codziennym, nie rezygnujmy zbyt łatwo z dochodzenia swoich racji. W niektórych dziedzinach, jak np. w sprawach konsumenckich, jest bardzo szerokie pole działania i wiele instytucji, które mogą okazać się pomocne, jeśli tylko będziemy wiedzieli, że możemy się do nich zwrócić.