Komisja Europejska stwierdziła uczestnictwo producentów ciężarówek Daimler/Mercedes-Benz, Volvo/Renault, Iveco, MAN, DAF i Scania w kartelu poprzez nielegalne porozumienia cenowe.

W związku z zawyżanymi przez producentów cenami można domagać się zapłaty odszkodowania. Negatywnymi efektami działania kartelu dotknięci są ci, którzy w latach 1997 — 2016 dokonali czynności skutkującej zawyżoną kwotą płatności wynikającą z zawyżonej ceny ciężarówki – chodzi tu nie tylko o zakup, ale też np. wzięcie w leasing lub najem z prawem kupna. Możliwe jest dochodzenie roszczeń odszkodowawczych za większą część wyżej wspomnianego okresu.

W sprawie odszkodowań jest przygotowywany pozew grupowy. W celu dołączenia do pozwu należy zgłosić się do dnia 30 września 2019 r. Samo dokonanie zgłoszenia jest bezpłatne, formalności są minimalne. Zgodnie z prawem europejskim sądy krajowe orzekające w sprawie nielegalnych porozumień cenowych, które już są przedmiotem decyzji Komisji, nie mogą wydawać orzeczeń sprzecznych z tą decyzją.


  • przepisy: art. 16 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu