Udzielam pomocy prawnej we wszelkich sprawach, przede wszystkim o charakterze cywilnym lub administracyjnym, a w szczególności dotyczących następujących obszarów:

 • nieruchomości, mieszkania i inne lokale, hipoteki,
 • spadki,
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 • spółki cywilne, spółki handlowe,
 • zabezpieczanie oraz dochodzenie roszczeń, wierzytelności,
 • prawa konsumentów, gwarancja, reklamacje,
 • handel elektroniczny, sklepy internetowe,
 • małżeństwo, majątek w małżeństwie, rodzina, opieka, kuratela,
 • inwestycje budowlane,
 • dane komputerowe, Internet, nowoczesne technologie,
 • dane osobowe,
 • podatki.

Pomoc prawna jest świadczona poprzez udzielanie porad, reprezentowanie przed sądami i innymi organami władzy publicznej, przygotowywanie wszelkiego rodzaju pism związanych z postępowaniami sądowymi i innymi, a także umów, ugód, oświadczeń oraz opinii prawnych. Wszystkie sprawy są rzetelnie analizowane pod kątem najlepszego dla Państwa wykorzystania przepisów prawnych i traktowane są z odpowiednią starannością. W związku z czynnościami zawodowymi polegającymi na świadczeniu pomocy prawnej jestem ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Cena usługi zależy przede wszystkim od charakteru sprawy oraz przewidywanego nakładu pracy wynikającego ze stopnia jej skomplikowania i wymaganego czasu, jest więc ustalana indywidualnie. Jednorazowa porada w kancelarii już w granicach 50 zł. Stawki za sporządzenie pozwu lub wniosku to na przykład: o zapłatę należności wynikającej z faktury lub rachunku – od 300 zł, o stwierdzenie nabycia spadku – od 200 zł, o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej – od 500 zł. Możliwa jest również stała współpraca za wynagrodzeniem okresowym. W przypadku reprezentowania w sprawie przed sądem warto pamiętać, że w większości sytuacji można odzyskać koszty sądowe oraz określoną kwotę wynagrodzenia radcy prawnego, jeśli sprawa zakończy się naszym sukcesem. W sprawach o roszczenia pieniężne można zastosować elektroniczne postępowanie upominawcze (pozew składany drogą elektroniczną), dzięki czemu opłata sądowa od pozwu jest o 3/4 niższa niż w tradycyjnym postępowaniu.